تربيت راي دهنده گان (۱ )


تربيت راي دهند گان ( ۱ )ما در روزگاري زندگي مي كنيم كه صداي آزادي و دموكراسي در سراسر گيتي تنين انداز شده است. امروزه توسعه سياسي در اكثر كشورهاي جهان به نقطه اي رسيده است كه تقريبا بسياري از كشورها در سطح حكومتها و خاصه در سطح روشنفكرها ،در راه توسعه و پشتيباني از انديشه و فرهنگ دموكراتيگ گام برداشته اند. با اين همه ، هنوز سرنوشت بشر در دستان شهروندان جهان قرار نگرفته است و آنچنانكه خداوندگان انديشه سياسي انتظار داشتند ، مردم سكاندار واقعي عرصه سياست واقع نشدند و ارابه حكومت در كشورهاي توسعه نيافته و حتي دموكراتيك همچون آمريكا از دست شهروندان خارج آمده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


از ديدگاه نظريه پردان جامعه شناسي سياست يكي از آفت هاي اجتماعي كه به تداوم اين سلطهو هژموني كمك مي كند ، حضور شمار توده گان در جوامع است كه همواره آلت دست سياست مردان قرار مي گيرند و رشته اي كه از سوي روشنفكران و فعالان اجتماعي براي اعتلا و توسعه سياسي بافته مي شود ، توده به نشاني از گوساله سامري ، از بن پنبه مي كند. يكي از محمل هاي حضور سرنوشت ساز توده مردم در عرصه اجتماعي و سياسي ، شركت در انتخابات است. شايد بتوان شركت در انتخابات را عصاره حضور مردم در حوزه سياست دانست كه بزرگترين گزينش و انتخاب سياسي شهروندان محسوب مي گردد.مع هذا آنچنانکه گفته شد ، حضور توده در انتخابات نيز از سر درايت و تدبير اجتماعي نيست. توده مردم همواره با حضورش در انتخابات و ديگر گزينش هاي اجتماعي ، كفه اردوگاه انتخاباتي خودكامه گان را سنگين تر مي كند. امروزه اين نكات زماني پررنگ تر جلوه مي نمايد كه بدانيم به سبب پيچيده شدن جوامع ، معنای توده حتي دامن تحصيل كرده گان جوامع را نيز در بر مي گيرد. به عبارت ديگر در جوامعي همچون ديارمان ، دانش آموختگان بسياري را ميتوان ديد كه هنوز قانون اساسي كشور را براي يكبار هم نخوانده اند و بازيگران اصلي سياست در جامعه را نمی شناسند يا بد مي شناسند.براي گريز از شركت توده وار شهروندان ، تنها مكانيسمي كه براي انديشمندان و برنامه ريزان اجتماعي باقي مي ماند ، اهتمام به " تربيت راي دهنده گان " است. هرچند از ديدگاه گراهام ، آموزش و پرورش به تنهايي قادر به هواداري از دموكراسي نيست ، با اين همه آموزش و پرورش مي تواند كامل كننده نظام دموكراتيكي باشد كه از سوي يك دولت دموكراتيك و پاسخگو حمايت مي شود.تربيت راي دهنده گان به معناي حضور معنادار شهروندان در انتخابات است. آموزش راي دهنده گان ، ضمن زمينه يابي براي مشاركت شهروندان در سرنوشت سياسي و اجتماعي خود ، سبب مي گردد تا آنان بتوانند بازيگران حقيقي را در حوزه سياسي باز شناسند و معناي راي خويشتن را دريابند.


بسياري از نظريه پردازان ، به ويژه مربيان تربيت مدني بر اين باورند كه اهداف و استراتژي برنامه هاي " تربيت راي دهنده گان " ، تحت تاثير محيط تاريخي و سياسي است كه اين برنامه ها در آنجا برنامه ريزي و اجرا مي شود.به عبارت ديگر برنامه آموزش دهنده گاني كه در كشور فرانسه صورت مي گيرد ، بالطبع با برنامه هاي كشورمان متفاوت خواهد بود. بااين همه براي تربيت راي دهنده گان ، اهداف كلي زير را مي توان متصور شد:


۱- فراهم آوردن اطلاعات لازم در خصوص فرايند كلي انتخابات


۲- آشنايي با معناي يك انتخاب آزاد و معنا دار


۳- آگاهي از اهميت بالاي هر يك رای و آگاهي از اينكه چگونه نتيجه راي ايشان ، بوجود آورنده


يك كرسي قدرت مي گردد.


۴- آشنايي با تاريخچه احزاب و فعالان سياسی


۵-آشنايي با ترفندها و شگردهاي انتخاباتي و فريب دهنده


۶- آشنايي با قوانين انتخاباتي
/ 3 نظر / 28 بازدید
نوشتن یا ننوشتن

سلام بحث جالبی هست. بیشتر راجع بهش بنویس. در ضمن بروزم سر بزن. به صفحه اصلیت هم لینک دادم

shahdadi

سلام من توسط يکی از دوستانتان تازه با سايت شما آشنا شدم وهنوز دو مطلب بيشتر نخوانده ام اما همين دو مطلب نشاندهنده توانايی خوب وقدرت بالای استدلال سياسی شماست با آرزوی اينکه نوشته هايتان روز به روز پر بارتر و وزين تر گردد.

سليمی

خيلی استفاده کردم. حيف است که چند سال است نوشتن را رها کرده ايد. ای کاش باز هم می نوشتيد.